အကောင့်အသစ်များအတွက် 50% ဘောနပ် | VVIP Bonus 50 % | မန်ဘာအဟောင်းများ အတွက် 4000 Free , 6000 Free , 10000 Free | နေ့စဉ်အကန့်အသတ်မရှိဘောနပ် 5 % | နေ့စဉ်သွင်းငွေ အတွက် 20% ဘောနပ် | VIP Customer အမြင့်ဆုံးဘောနပ် 50000 ကျပ် | မွေးနေ့အတွက် လက်ဆောင်ဘောနပ် 100%